مقالات

موفقیت و هوش مالی، توانایی پاسخ دادن

اگر اتفاق مشترک برای دو انسان مختلف پیش بیاید، آیا واکنش‌های آن‌ها یکسان خواهد بود؟ چگونه می‌توانیم به پاسخ یک سؤال برسیم؟ پاسخ یک سؤال به چه عواملی بستگی دارد؟ رابطه بین سؤال و پاسخ چیست و این رابطه چگونه ما را به موفقیت و هوش مالی…

موفقیت و هوش مالی از راه یک نیاز دائمی

ما در مقاله " موفقیت در کسب‌وکار آرزوی من و شما " با لزوم ایجاد نیاز و رابطه آن با موفقیت و هوش مالی آشنا شدیم و در مقاله " از بازآفرینی یک نیاز تا داستان موفقیت و هوش مالی " سعی کردیم انواع بازآفرینی نیاز را توضیح دهیم. در این سری توضیحات…

از بازآفرینی یک نیاز تا داستان موفقیت و هوش مالی

در این مقاله قصد داریم به این داستان بپردازیم که اصولاً نیاز آفرینی چیست و قرار است چطور به ما در کارمان به‌خصوص در بخش موفقیت و هوش مالی کمک کند. منتها قبل از شروع این داستان این را بدانید که کمی تعریف ما از تعاریف معمول موفقیت و هوش مالی…

موفقیت در کسب‌وکار آرزوی من و شما

ما در مبحث موفقیت در کسب‌وکار توانستیم به یک‌راه حل منطقی به نام علاقه برسیم و در این مسیر به‌نوعی توانستیم نحوه پیدا کردن علاقه را یاد بگیریم. اما این هم دانستیم که تنها پیدا کردن علاقه نمی‌تواند کافی باشد. باید این علاقه را به‌نوعی متناسب…
۲+