معادله هایی که در فیلتر نویسی در بورس بیشترین کاربرد را دارند

برخی از معادله ها هستند که به صورت آماده در بخش فیلتر نویسی کد نویسی شده اند و در قالب ها به راحتی می توان از این معادله های آماده استفاده کرد. این معادله ها به راحتی در تحلیل بورس به کار می روند.

معادله های از پیش آماده در تحلیل بازار بورس

معادله های از پیش آماده در تحلیل بازار بورس

توسط فیلتر نویسی و ابزارهایی که در کد نویسی در اختیار معامله گران بازار بورس قرار می گیرد می توان به بسیاری از اطلاعات به سادگی دست یافت. از جمله این اطلاعات می توان به موارد زیر اشاره کرد.

توسط ابزار زیر می توان نمادهایی را جست و جو کرد که با حرف x شروع می شوند. به طور مثال اگر قصد دارید نمادهایی را جست و جو کنید که در حوزه صنعت خودرویی ها هستند، به دلیل آن که تمام نماد خودرویی ها با حرف “خ” شروع می شود به جای x در دستور زیر می توان حرف “خ” را قرار داد.

Index Of (“x”) ==0

همچنین در جست و جو نماد می توان بر اساس حرف آخر آن ها فیلتر نویسی را انجام داد. به این معنا اگر می خواهید تمام نمادهایی را اسم آن ها با حرف “x” به پایان می رسد برای شما نمایش داده شود از دستور زیر استفاده کنید:

[(l18).length-1]==’x’

به جای حرف x در رابطه بالا حرف مورد نظر نوشته می شود.

یکی دیگر از روش های جست و جوی نماد در فیلتر نویسی این است که نمادهایی را که حرف x در میان اسم آن وجود دارد (ابتدا، انتها یا در میانه آن) بیابد. برای این کار از کد زیر استفاده می شود:

Index Of (“x”)!=-1

یکی از کاربردی ترین روش ها در فیلتر نویسی این است که نمادهایی را پیدا کنیم که بیش از یک مقدار مشخص معامله شده اند. به طور مثال قصد داریم تمام نمادهایی را که بیش از ۲۰ بار معامله شده اند را در لیست خود مشاهده کنیم برای این کار از کد زیر استفاده می کنیم:

(tno)>20

Tno در کد بالا نشان دهنده تعداد معامله در هر نماد است.

یکی دیگر از کاربردهای مهم فیلتر نویسی این است که به راحتی می توانیم نمادهایی را فیلتر کنیم که تعداد معامله ها در آن از حجم مبنا بزرگتر است. این که در یک نماد حجم معامله شده بیش از حجم مبنا باشد موضوعی است که در اولویت کار تحلیل گران قرار دارد و در صورتی که حجم معامله شده کمتر از حجم مبنا باشد یک امتیاز منفی و معتبر برای وارد نشدن به آن سهم است.

ایجاد فیلتر جدید در سایت سازمان بورس

ایجاد فیلتر جدید در سایت سازمان بورس

در فیلتر نویسی برای آن که تمام نمادهایی را پیدا کنیم که در حجمی بیش از حجم مبنا در بورس معامله شده اند از روش زیر استفاده می کنیم:

(tvol)>(bvol)

Vol که نمایانگر عبارت volume و به معنا حجم است. bvol به معنای حجم معامله شده و tvol به معنای حجم مبنا است. همانگونه که مشاهده می شود به راحتی و تنها با آگاهی از عبارت ها و نشانه ها می توان نمادها را به شکل مورد نظر فیلتر کرد.

برای یافتن نمادهایی که ارزش معامله در آن ها بیش از دو میلیون تومان است از کد زیر استفاده می کنیم:

(tval)>20000000

Tval نمایانگر ارزش معامله است.

یکی دیگر از موضوعاتی که در فیلتر نویسی به آن توجه می شود این است که به راحتی می توان نمادهایی را پیدا کرد که تغییرات قیمتی معادل با n ریال داشته اند.

به طور مثال اگر می خواهیم نمادهایی را فیلتر کنیم که تغییر قیمتی آخرین معامله در آن کمتر یا مساوی دویست ریال بوده است از کد زیر استفاده می کنیم:

(plc)<=200

Plc در عبارت بالا نشان دهنده تغییر آخرین قیمت است.

Pl به معنای آخرین قیمت و pc به معنای قیمت پایانی است، بنابراین اگر بخواهیم نمادهایی را پیدا کنیم که قیمت پایانی در آن کمتر یا مساوی آخرین قیمت معامله شده باشد از کد زیر استفاده می کنیم:

(pl)>=(pc)

و به همین ترتیب می توان سایر حالت های دیگر مانند قیمت پایانی بزرگتر از قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی برابر با قیمت آخرین معامله و مواردی از این قبیل را بررسی کرد.

درصد تغییرات قیمت آخرین معامله را در کدنویسی با plp نمایش می دهند، بنابراین اگر بخواهیم نمادهایی را بررسی کنیم که درصد تغییرات قیمت آخرین معامله در آن ها کمتر از یا مساوی با n  درصد بوده است از روش زیر استفاده می کنیم:

(plp)<=n

به جای حرف  n  عدد مورد نظر قرار می گیرد. به طور مثال نمادهایی را که درصد تغییرات قیمتی آخرین معامله در آن ها بیش از دو بوده است به شکل زیر نوشته می شود:

(plp)<=2

نمادهایی را که تغییرات قیمتی پایانی در آن ها کمتر از یا مساوی با n  ریال بوده است نیز به روش زیر نوشته می شود:

(pcc)<=n

به طور مثال اگر میخواهیم نمادهایی را پیدا کنیم که تغییرات قیمت پایانی آن ها کمتر از دویست ریال بوده است کد را به شکل زیر بازنویسی می کنیم:

(pcc)<=200

نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که علامت های کوچکتر، بزرگتر و مساوی به راحتی می توانند در کدهای بالا جایگزین شوند و بسته به نوع در خواست شما و نوع فیلتری که مد نظر شماست تغییر پیدا می کند.

Pcc  نشان دهنده تغییرات قیمت پایانی است و در تمام کدها می توان از این عبارت به جای تغییر قیمت پایانی استفاده کرد.

درصد تغییرات قیمت پایانی را با pcp نمایش می دهند و برای آن که در فیلتر مورد نظر نمادهایی را بررسی کنیم که درصد تغییرات قیمت پایانی در آن کمتر از یا مساوی با n  درصد است کد زیر نوشته می شود:

(pcp)<=1.5

همان گونه که دیده می شود توسط فیلتر نویسی می توان در زمان صرفه جویی کرد و اطلاعاتی را که به صورت دستی ساعت ها زمان و انرژی نیاز دارد به راحتی و توسط فیلتر نویسی قابل دسترسی است.

لازم به ذکر است که افراد معدودی از تمام امکانات و فضاهای فیلتر نویسی در تحلیل تکنیکال خود در بورس بهره می برند و درصد بالایی از معامله گران تنها با استفاده از کدهای از پیش ساخته و روابط و معادله های ریاضی ساده نمادهای مورد نظر خود را پیدا می کنند.

۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.