دسته بندی ها

موفقیت

موفقیت و رؤیا، خواهران ناتنی

ما در مقاله " موفقیت و هوش مالی، توانایی پاسخ دادن " برای اولین بار پای مفهوم " موفقیت و رؤیا " را به میان کشیدیم. در آن مقاله بحث اصلی درباره چگونه پاسخ دادن بود که یکی از ویژگی‌های پاسخی که برای هر سؤالی پیدا می‌کنیم این است که تا حد…

خلاقیت کاربردی و هدفمند از راه‌های موفقیت در زندگی

در این مقاله برای کشف خلاقیت کاربردی ابتدا باید با خود مفهوم کاربردی آشنا شویم. بعدازآن سعی می‌کنیم آن را در قالب و چارچوب خلاقیت معنی کنیم. اما این را بدانید، همان‌طور که گفتیم خلاقیت کاربردی از کوره‌راه‌ها و مخفی‌ترین راه‌های موفقیت در…

از خلاقیت تا موفقیت

در این مقاله به‌نوعی ما نقطه تلاقی از عوامل خارجی و داخلی را شاهد خواهد بود. خلاقیت در موفقیت به‌عنوان یک عامل تمام داخلی، دلیلی کاملاً خارجی دارد و همین یک جمله می‌تواند ما را به این داستان سوق بدهد که خلاقیت یک مهارت خواهد بود. اما مهارتی…

استفاده از نکات منفی، نه با دید منفی در جهت موفقیت

در این مقاله سعی شد دیدی متفاوت نسبت به نکات منفی داشته باشیم و فهمیدیم که عامل اصلی موفقیت در زندگی بشریت همین نکات منفی و چالش‌های مختلف هست. ازاین‌رو سعی کردیم ویژگی‌های آن را بیان کنیم و یاد بگیریم چگونه از آن‌ها قرار است در زندگی خود…

یک تحلیل خوب، عامل موفقیت در زندگی

ما در این مقاله سعی کردیم نحوه عملیاتی کردن یک تحلیل درست و خوب را به‌عنوان عامل موفقیت در زندگی یاد بگیریم. فهمیدیم این مهارت یک مهارت ناخودآگاهی است و به هر نحوی باید آن را تمرین و تکرار کرد. بعدازاین، از راه ویژگی‌های یک تحلیل درست…

وضعیت دور، وضعیت نزدیک در موفقیت فردی

ما در این مقاله سعی داشتیم که بتوانیم روش یک تحلیل موقعیت در موفقیت فردی را آموزش دهیم. در این مسیر مجبور بودیم از اهمیت تحلیل عبور کنیم و برای تعریف مشخص و واضح از تحلیل موقعیت، نقد آثار هنری و ادبی را مثال زدیم.

بهترین پاسخ در موفقیت و هوش مالی

ما در این مقاله سعی کردیم شاخص‌های پاسخ در موفقیت و هوش مالی را موردبررسی قرار دهیم. در این راه مفهوم بهترین را توضیح دادیم و آن را در قالب موصوف پاسخ، به دو زیر مفهوم تقسیم کردیم. از مسیر این زیر مفهوم‌ها بود که توانستیم تقریباً یک مفهوم…

موفقیت و هوش مالی، توانایی پاسخ دادن

اگر اتفاق مشترک برای دو انسان مختلف پیش بیاید، آیا واکنش‌های آن‌ها یکسان خواهد بود؟ چگونه می‌توانیم به پاسخ یک سؤال برسیم؟ پاسخ یک سؤال به چه عواملی بستگی دارد؟ رابطه بین سؤال و پاسخ چیست و این رابطه چگونه ما را به موفقیت و هوش مالی…

موفقیت و هوش مالی از راه یک نیاز دائمی

ما در مقاله " موفقیت در کسب‌وکار آرزوی من و شما " با لزوم ایجاد نیاز و رابطه آن با موفقیت و هوش مالی آشنا شدیم و در مقاله " از بازآفرینی یک نیاز تا داستان موفقیت و هوش مالی " سعی کردیم انواع بازآفرینی نیاز را توضیح دهیم. در این سری توضیحات…

از بازآفرینی یک نیاز تا داستان موفقیت و هوش مالی

در این مقاله قصد داریم به این داستان بپردازیم که اصولاً نیاز آفرینی چیست و قرار است چطور به ما در کارمان به‌خصوص در بخش موفقیت و هوش مالی کمک کند. منتها قبل از شروع این داستان این را بدانید که کمی تعریف ما از تعاریف معمول موفقیت و هوش مالی…